Vitajte

Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem. - Publius Iuventius Celsus (D 1,3,17)

Poznať zákony neznamená poznať ich slová, ale pochopiť ich význam a pôsobenie.

Vítame Vás týmto klasickým výrokom rímskeho právnika Celsa na webových stránkach našej advokátskej kancelárie. Výrok odhaľuje právo ako zložitý fenomén, nielen dnešnej spoločnosti, k pochopeniu ktorého sa vyžaduje entuziasmus a profesionalita. Poukazuje na nevyhnutnú potrebu právneho poradenstva v spoločnosti a na advokáciu. Práve tieto webové stránky slúžia k tomu, aby ste sa oboznámili s našou advokátskou kanceláriou, s našou odbornosťou a s našimi produktmi, ktoré v rámci právnych služieb poskytujeme.


JUDr. Ján Hudzík, advokát

alt alt alt